Tel: +48 42 672 45 62/Email: kancelaria@parafia.swietej-anny.pl

Parafia św. Anny
Al. Śmigłego-Rydza 24/26
93-281 Łódź

36. rocznica pobytu JP II w Łodzi

Jan Paweł II podczas podróży apostolskich do Ojczyzny jedyny raz gościł w Łodzi 13 czerwca 1987 r. Msza święta na Lublinku zakończyła się po godzinie 12.00. Jan Paweł przejechał do rezydencji łódzkich biskupów. Po obiedzie i krótkim odpoczynku w Pałacu Biskupim Ojciec św. udał się do łódzkiej katedry na spotkanie z przedstawicielami świata nauki i kultury. Z katedry pojechał do zakładów „Uniontex” na spotkanie z łódzkimi włókniarkami. Przed godziną 15.00 był już w zakładach im. Obrońców Pokoju „Uniontex”. Jan Paweł II będąc w naszym mieście zostawił nam słowa: „Nigdy w czasie moich wizyt duszpasterskich we Włoszech czy innych krajach, chociaż wielokrotnie spotykałem się ze światem pracy, nie było mi dane spotkać się w zakładzie, gdzie pracują w większości kobiety…”.
Z „Unionteksu” przejechał na ul. 8 marca (dziś Tymienieckiego,) na stadion Włókniarza. Tam czekał na niego papieski helikopter. O godzinie 18.20 razem z Ojcem świętym wzbił się w górę. Tak zakończyła się pierwsza wizyta papieża Jana Pawła II w Łodzi.
13 czerwca 2023 r. podczas Nabożeństwa fatimskiego przeżywaliśmy rocznicę tego wydarzenia, następnie przedstawiciele parafii złożyli kwiaty pod tablicą przy ulicy Tymienieckiego.