Tel: +48 42 672 45 62/Email: kancelaria@parafia.swietej-anny.pl

Parafia św. Anny
Al. Śmigłego-Rydza 24/26
93-281 Łódź

Fundacja Integracja JP2

Misją fundacji Integracja JP II jest walka z wykluczeniem społecznym i próba likwidowania przyczyn jego powstawania.

Zajmujemy się pomocą dzieciom z niepełnosprawnościami oraz dzieciom pochodzącym z najuboższych rodzin.

Prowadzimy Centrum wsparcia Dziennego (świetlicę środowiskową) „TRATWA”.

Organizujemy coroczne koncerty charytatywne w Teatrze Wielkim w Łodzi z których dochód jest przekazywany na cele statutowe, m.in. na organizację corocznych spotkań integracyjnych z okazji Dnia Dziecka i Mikołajek w Atlas Arenie w Łodzi dla 5000 dzieci z niepełnosprawnościami i najuboższych z woj. łódzkiego oraz aglomeracji łódzkiej. Każde dziecko otrzymuje paczkę upominkową, a czas spotkania wypełniają koncerty ulubionych przez dzieci artystów, spotkania ze znanymi sportowcami, konkursy z nagrodami i animacje.

Organizujemy kolonie letnie dla dzieci z niepełnosprawnościami: niesłyszących i niedosłyszących, niewidomych i niedowidzących oraz dzieci pochodzących z najuboższych rodzin.

Wspomagamy Przedszkole istniejące od 2012 r. na terenie parafii św. Anny.

Fundacja brała czynny udział w budowie parafialnego Żłobka Montessori dla 50 dzieci, który działa od lipca 2020 r.

Organizujemy także pomoc dla osób najuboższych oraz pomagamy osobom bezrobotnym.

strona Fundacji: https://integracjajp2.org