Tel: +48 42 672 45 62/Email: kancelaria@parafia.swietej-anny.pl

Parafia św. Anny
Al. Śmigłego-Rydza 24/26
93-281 Łódź

Rycerstwo św. Michała Archanioła

Rycerstwo św. Michała Archanioła w parafii św. Anny powstało w 2003 r. Liczy 14 Rycerzy i 5 członków wspomagających, którzy uczestniczą w spotkaniach, ale jeszcze nie złożyli przyrzeczeń Rycerskich. Spotkania Zastępu odbywają się 2 razy w miesiącu w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca.

Animatorem Generalnym (krajowym) jest michalita – ks. Piotr Prusakiewicz, a opiekunem Zastępu w parafii św. Anny jest ks. Maciej.

Patronem Rycerstwa jest Święty Michał Archanioł.

Charyzmatem Rycerstwa św. Michała Archanioła jest uobecnianie zwycięstwa Chrystusa nad szatanem. Rycerze trwając w ścisłej i ciągłej jedności z Chrystusem Panem, Jego mocą i w Jego imię odpędzają złe duchy od siebie, od Kościoła, Ojczyzny i całego świata, poprzez codzienną modlitwę. Jest to modlitwa przeznaczona dla osób świeckich.

Stojąc w obecności Pana Boga i łącząc się z Królową Aniołów, św. Michałem  Archaniołem i Aniołami modlimy się wynagradzająco do Boga w przebłaganiu za grzechy ludzkości, wypraszamy nawrócenie grzesznikom, modlimy się uprzedzająco, aby ludzi nie popadali w zło. Modlimy się o pomnażanie wszelkiego dobra.

Spotkania Zastępu odbywają się w duchu uwielbienia i oddawania chwały Bogu – śpiewamy pieśni i rozważamy Słowo Boże.

Jako grupa modlitewno-wstawiennicza wypraszamy potrzebne łaski dla tych, którzy polecają się naszym modlitwom. Każdy Rycerz w ciągu dnia o wybranej przez siebie godzinie oddaje szczególne uwielbienie Bogu i wyprasza łaski dla zniewolonych braci i sióstr – jest to tzw. godzina uwielbienia.

Jedną z posług ewangelizacyjnych naszej wspólnoty jest modlitwa za miasto. Również rozpowszechniamy informacje o istnieniu i działalności Zastępu. Osoby, które posługują w szpitalu – propagują nabożeństwo do św. Michała Archanioła.

Posługa Rycerzy, to również uczestnictwo w uroczystościach parafii: uroczystość odpustowa parafii, prowadzenie nowenny do św. Michała Archanioła we wrześniu, prowadzenie Drogi Krzyżowej w Wielkim Poście, różańca w październiku, udział w lipcowym zjeździe na Jasną Górę.

Raz w roku Zastęp uczestniczy w Rekolekcjach Anielskich. Zastęp posiada Kronikę.

Rycerze św. Michała Archanioła mają swój Statut, który określa zasady obowiązujące Rycerzy.  Zastęp prenumeruje i rozprowadza czasopismo anielskie „Któż jak Bóg”.

Jako Rycerze św. Michała w szczególny sposób pozdrawiamy na co dzień naszych Aniołów Stróżów i prosimy  Ich o wsparcie w naszej codzienności.