Tel: +48 42 672 45 62/Email: kancelaria@parafia.swietej-anny.pl

Parafia św. Anny
Al. Śmigłego-Rydza 24/26
93-281 Łódź

Akcja Katolicka

,,Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce żyła, przynosiła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrzeszeń katolickich w Polsce byłaby niepełna” –  Jan Paweł II ( 1993r.)

Pierwsze struktury nowego stowarzyszenia zaczęły powstawać w rok po historycznym spotkaniu polskich biskupów z Janem Pawłem II w 1993 r.. Od 1996 r. zaczęły powstawać parafialne oddziały Akcji Katolickiej. Jako pierwszy w Archidiecezji Łódzkiej powstał w parafii św. Anny z inicjatywy ks. Prałata Eugeniusza Szewca dn.19.11.1996r. i od tego roku przez 25 lat działa, obecnie pod przewodnictwem ks. Andrzeja Milczarka i liczy ok.20 członków. Akcja Katolicka w Polsce jest Stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie ściśle współpracują z hierarchią kościelną w realizacji celu apostolskiego Kościoła.

Patronem Akcji Katolickiej w Polsce jest św. Jan Paweł II i św.Wojciech.
Świętem Patronalnym jest Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata.

Celem Akcji Katolickiej jest:
 – działanie w duchu ewangelii
 – krzewienie postawy chrześcijańskiej w życiu codziennym i społecznym

Działania Akcji Katolickiej            

FORMACJA 
rekolekcje i dni skupienia
– spotkania modlitewne 
– adoracje eucharystyczne i modlitwa o powołania kapłańskie w pierwsze czwartki miesiąca 
– różaniec wynagradzający Niepokalanemu Sercu Maryi w pierwsze soboty miesiąca 
– nabożeństwa parafialne i święta patronalne-uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, wspomnienie św. Jana Pawła II, odpust parafialny, Boże Ciało z przygotowaniem ołtarza – prowadzenie Drogi Krzyżowej, modlitwy różańcowej
– nowenna przed uroczystością Chrystusa Króla Wszechświata – pielgrzymki krajowe, zagraniczne i ogólnopolskie
– udział w liturgii

DZIAŁANIA APOSTOLSKIE

organizacja akcji ,,Świątecznej paczki ” dla potrzebujących
pomoc osobom chorym i samotnym
– zbiórki pieniężne na cele gospodarcze parafii i Caritas
– prowadzenie parafialnej kawiarenki
– rozprowadzenie w czasie adwentu świec i opłatków
– pomoc przy festiwalu osób niepełnosprawnych i przy loteriach fantowych
– wspólne wyjścia do kina, na filmy religijne

Prowadzenie działalności nie jest możliwe bez uwierzenia w Tego, który prawdziwie jest obecny w Eucharystii. Wprowadzajmy Chrystusa w samo centrum spraw ludzkich. Zjednoczeni w formacji modlitewnej i działaniu nie pozwalajmy na postępującą sekularyzację. Mocą płynącą z Eucharystii dawajmy świadectwo wiary i stanowczy opór atakom kierowanym na Kościół.  

Naszą powinnością wynikającą ze statutu, ale też z prawego sumienia jest poczucie odpowiedzialności  za naród, za historię ,za rodzinę, za kulturę, za gospodarkę, za nadzieję jaką wiązał z Akcją Katolicką Jan Paweł II . Mamy statut, hymn i sztandar, które jednoczą nas wokół siebie i wyzwalają wolę gorliwej pracy dla Kościoła i naszej Ojczyzny.

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy dla dobra całej wspólnoty parafialnej na chwałę Bożą. Spotkania odbywają się w II i IV środy miesiąca po mszy św. godz. 18.00.

                                                      Króluj nam Chryste!