Tel: +48 42 672 45 62/Email: kancelaria@parafia.swietej-anny.pl

Parafia św. Anny
Al. Śmigłego-Rydza 24/26
93-281 Łódź

Radio Maryja

Koło Przyjaciół Radia Maryja przy parafii św. Anny powstało w marcu 1997 r. Liczy ono 20 członków i ok. 100 sympatyków uczestniczących w comiesięcznych Mszach św.. Powstało w odpowiedzi na wezwanie Ojca Świętego Jana Pawła II, który prosił o zaangażowanie wszystkich sił kościelnych w dzieło nowej ewangelizacji. Ojciec św. widział i doceniał szczególną rolę środków społecznego przekazu, jako niezwykle cennego narzędzia ewangelizacji w naszych czasach. Błogosławił Radiu Maryja i widział cenny wkład Radia Maryja w dzieło nowej ewangelizacji jako budowanie rodziny „Bogiem silnej”, wychowanie społeczeństwa a zwłaszcza nowego pokolenia do „cywilizacji miłości”. Radio Maryja kierowane przez Ojca dyr. Tadeusza Rydzyka pomaga nam poznawać, coraz bardziej kochać i naśladować Pana Jezusa, dlatego staramy się odpowiadać modlitwą, czynem i dobrym słowem na natchnienia Ducha Świętego przekazywane nam przez to wspaniałe dzieło.

NASZE DZIAŁANIA:

Modlitwa:

Msza św. w każdy trzeci czwartek miesiąca o godz.18.00 w intencji Ojca św., Ojczyzny, Radia Maryja i Telewizji Trwam. Modlimy się za kapłanów i włączamy w Krucjatę Różańcową za Ojczyznę. Wspomagamy również te dzieła indywidualnie modlitwą, ofiarowanym cierpieniem i darem serca.

Apostolat słowa:

Promujemy książki pisane przez Rodzinę Radia Maryja, np. „Świadectwa różańcowe” oraz czasopisma, np. „W naszej Rodzinie” i „Nasz dziennik” a także kolportujemy materiały informacyjne o Radiu Maryja.

Ojczyzna:

Przygotowujemy i wystawiamy programy patriotyczno-religijne z okazji Świąt Narodowych wspólnie z Akcją Katolicką, oazą rodzin i młodzieżą naszej parafii.

Parafia:

Włączamy się w akcje charytatywne, organizowane przez oddział Akcji Katolickiej. Pomagamy w organizowaniu Dnia Chorych w parafii, organizujemy pielgrzymki oraz angażujemy się w bieżące sprawy naszej parafii.

Osoba odpowiedzialna z KPRM: Sabina Kociak.