Tel: +48 42 672 45 62/Email: kancelaria@parafia.swietej-anny.pl

Parafia św. Anny
Al. Śmigłego-Rydza 24/26
93-281 Łódź

Kościół Domowy

Kościół domowy jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckim w Kościele. Łączy w sobie charyzmaty dwóch ruchów: Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre Dame.

Dorobek i doświadczenia obu tych ruchów, jak również nauka Soboru Watykańskiego II o małżeństwie i rodzinie zainspirowały ks. Franciszka Blachnickiego, przy współpracy s. Jadwigi Skudro RSCJ, do pracy z rodzinami, poprzez utworzenie gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie.

W tym Ruchu specjalny nacisk położony jest na duchowość małżeńską, czyli dążenie do życia w bliskości Boga, w jedności ze współmałżonkiem. Wspólnotę tworzą kręgi składające się z kilku małżeństw oraz kapłana – opiekuna duchowego.

Spotkania odbywają się raz w miesiącu ku wzajemnemu ubogaceniu się w Chrystusie oraz wymianie doświadczeń w pracy nad sobą i realizowaniu zobowiązań. Jest to także okazja do podzielenia się codziennymi troskami i radościami małżeństw, zasięgnięcia porady lub znalezienia sposobu na rozwiązanie problemów.

Praca w Kręgach jest pogłębiona poprzez 15 dniowe rekolekcje (tzw. Oazy Rodzin), które odbywają się w czasie wakacji, oraz 2 i 4 dniowe rekolekcje w ciągu roku.

Zasadą jest, że w rekolekcjach uczestniczą małżeństwa, czyli mąż i żona. Jeśli małżonkowie powinni razem postępować w rozwoju duchowym równym krokiem (a to zakłada duchowość małżeńska), trzeba by otrzymali to samo pokrzepienie, ten sam zryw w dążeniu do Boga.

Jeśli chcecie:

– umacniać swoją wiarę, pielęgnować miłość małżeńską

– nauczyć się rozwiązywania konfliktów

– nawiązać głębszy kontakt z dziećmi

– doświadczyć życia we wspólnocie

Zapraszamy do Wspólnoty Kościoła Domowego