Tel: +48 42 672 45 62/Email: kancelaria@parafia.swietej-anny.pl

Parafia św. Anny
Al. Śmigłego-Rydza 24/26
93-281 Łódź

Wspólnoty

Wspólnoty parafialne to grupy ludzi, którzy poprzez konkretną aktywność pragną pogłębiać swoją relację z Panem Bogiem. Pozwalają one głębiej odkryć Jezusa i podążać jego śladami.

W dzisiejszym świecie, w którym tak często czujemy się samotni i wyobcowani, wspólnota daje szansę odnalezienia własnego miejsca w życiu, odkrycia jego sensu i jego wartości jaką może być praca na rzecz pogłębiania swojej wiary a także buduje więzi międzyludzkie.

Największą odpowiedzialność za parafię ponosi proboszcz. Jednak każdy z parafian również odpowiada za tę wspólnotę. Parafia jest wielką rodziną. Stąd też każdy powinien czynić wszystko co możliwe dla jej duchowego rozwoju. Warto, abyś zaangażował się czynnie w życie tej wspólnoty. Na Ciebie czekają grupy tu działające; Twoja obecność może je bardzo ubogacić. Pamiętaj też w swojej osobistej modlitwie o sprawach naszej parafii.