Tel: +48 42 672 45 62/Email: kancelaria@parafia.swietej-anny.pl

Parafia św. Anny
Al. Śmigłego-Rydza 24/26
93-281 Łódź

Służba ołtarza

Termin łaciński ministrare oznacza „służyć, pomagać”. Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna. Słowo ministrant wskazuje szczególnie na służbę we Mszy św. Ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy św. i podczas innych nabożeństw liturgicznych.

Liturgiczna Służba Ołtarza skierowana jest do chłopców począwszy od drugiej klasy szkoły podstawowej, poprzez szkołę średnią, oraz studentów i młodzież pracującą i dorosłych.

Pozdrowienie Służby Liturgicznej – KRÓLUJ NAM CHRYSTE – ZAWSZE I WSZĘDZIE!

Modlitwa przed służeniem
Oto za chwilę * przystąpię do ołtarza Bożego, * do Boga, który rozwesela młodość moją. * Do świętej przystępuję służby. * Chcę ją dobrze pełnić. * Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia, * by myśli moje były przy Tobie, * by oczy moje były zwrócone na ołtarz, * a serce moje oddane tylko tobie. * Amen.

Modlitwa po służeniu
Boże, * którego dobroć powołała mnie do Twej służby, * spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach, * przez dzień dzisiejszy i całe me życie, * szedł tylko drogą zbawienia. * Przez Chrystusa, Pana naszego. * Amen.

Do patronów ministrantów należą:
św. Tarsycjusz – męcz. rzymski III w.
św. Stanisław Kostka – XVI w. (Polska)
św. Alojzy Gonzaga – XVI w. (Włochy)
św. Jan Berchmans – XVII w. (Holandia)
św. Dominik Savio – XIX w. (Włochy)
św. Jose Sanchez – XX w. (Meksyk)