Tel: +48 42 672 45 62/Email: kancelaria@parafia.swietej-anny.pl

Parafia św. Anny
Al. Śmigłego-Rydza 24/26
93-281 Łódź

Żywa Róża

Koło Różańca świętego obejmuje 20 osób, które na wspólnym spotkaniu wymieniają między sobą tajemnice różańcowe tak, aby co dzień odmawiając jedną dziesiąt­kę różańca rozważać otrzymaną tajemnicę z życia Pana Jezusa i Maryi. W ten sposób dana grupa 20 osób tworzy Żywą Różę, w której każdego dnia członkowie odmawia­ją cały różaniec. W naszej parafii działają 4 Żywe Róże. Łącznie około 80 osób.

Grupie przewodniczy osoba, która jest liderem uczestniczących w modlitwie (zelatorka) , dba o regularną wymianę tajemnic Różańca w grupie, a także przewodniczy spotkaniu Żywej Róży, na którym wymienia się tajemnice i modli się przynajmniej jedną dziesiątką różańca.
W każdą III niedzielę miesiąca w kaplicy odbywa się Msza św. po której następuje wymiana tajemnic między osobami.