Parafia św. Anny
ul. Śmigłego-Rydza 24/26
93-281 Łódź

Strona Główna

majowe

 Miesiąc Maryjny

Maj nazywamy jest  „miesiącem maryjnym”,  bowiem zarówno w kościołach,
jak i przy kapliczkach oraz figurach, odprawiane są nabożeństwa
ku czci Matki Bożej – tzw. „majówki”.

Charakterystycznym i jednocześnie centralnym elementem nabożeństwa majowego
jest odmówienie (bądź odśpiewanie)

Litanii do Najświętszej Maryi Panny – Litanii Loretańskiej.

Powstała ona najprawdopodobniej w XII w. we Francji.
Jej nazwa nie ma jednak z Francją nic wspólnego,
lecz pochodzi od włoskiego miasta Loreto, w którym ta modlitwa cieszyła
się wyjątkowym uznaniem.
Papież Sykstus V zatwierdził jej tekst w 1587 r.

 

Co ciekawe, za pozwoleniem Stolicy Apostolskiej do tekstu Litanii Loretańskiej
wciąż dodawane są nowe wezwania, np. w 1922 r. do polskiej wersji dodano
zwrot „Królowo Korony Polskiej”, (obecnie „Królowo Polski”)
w 1995 r. Królowo rodzin, a w 2014 r. – „Matko miłosierdzia”.

Konferencja Episkopatu Polski zatwierdziła 28 sierpnia 2020 r. polskie tłumaczenie
trzech nowych wezwań Litanii loretańskiej.
Są to wezwania: „Matko miłosierdzia”, „Matko nadziei”, „Pociecho migrantów”.

 

W trakcie nabożeństwa majowego oprócz Litanii Loretańskiej odmawiana jest również antyfona
„Pod Twoją Obronę”
lub modlitwa św. Bernarda „Pomnij, o Najświętsza… ”,
a także śpiewane są pieśni maryjne, np. „Po górach, dolinach”, „Chwalcie łąki”.
Ponadto, jeżeli nabożeństwo odbywa się w kościele, to na czas jego trwania
wystawiany jest Najświętszy Sakrament, którym celebrans błogosławi
zgromadzonych na zakończenie.

 

W maju nie tylko odprawia się szczególne nabożeństwa ku czci NMP,
ale również obchodzi się maryjne święta:
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski (3 V),
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Wspomożycielki Wiernych (24 V)
oraz Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny (31 V).