Tel: +48 42 672 45 62/Email: kancelaria@parafia.swietej-anny.pl

Parafia św. Anny
Al. Śmigłego-Rydza 24/26
93-281 Łódź

Strona Główna

kosciol

Parafia św. Anny

Święta Anna była babcią Jezusa i matką Maryi. Jej wspomnienie
obchodzimy 26 lipca, wraz ze wspomnieniem jej męża – Joachima.

Anna jest jednym z najpopularniejszych imion żeńskich w Polsce.
św. Anna poślubiła Joachima, który także pochodził z rodu Dawida.
Mimo że byli świętym małżeństwem, zgodnym i oddanym Bogu, nie mogli mieć potomstwa.

W wieku 45 lat, 8 września urodziła Maryję. Dniem poświęconym św. Annie jest wtorek – przyjmuje się,
że tego dnia się urodziła i zmarła. Została pochowana w Dolinie Jozafata.

Najstarszy wizerunek św. Anny pochodzi z VIII wieku i znajduje się w Rzymie.
Cześć jej oddawano już od 1378 r. W ikonografii przedstawiana jest z dziewczynką – Maryją
lub z Maryją i Jezusem.

Święta Anna uznawana jest za patronkę matek, kobiet rodzących,
żeglarzy, piekarzy, wdów, ubogich i małżeństw.