Tel: +48 42 672 45 62/Email: kancelaria@parafia.swietej-anny.pl

Parafia św. Anny
Al. Śmigłego-Rydza 24/26
93-281 Łódź

Galeria: I Komunia św. 2022

Pierwsza Komunia św. jest ważnym wydarzeniem dla parafii i całej rodziny, która przeżywa spotkanie dziecka z Jezusem Eucharystycznym. Przez cały rok katechetyczny przygotowujemy się do tego wyjątkowego dnia i święta.
Do I Komunii św. przystępuje dziecko przygotowane, które świadomie i w pełni będzie uczestniczyło w Eucharystii. Ten dar zmienia życie człowieka i jednoczy go z Bogiem. Od tego momentu możemy zawsze zbliżać się do ołtarza i przyjmować Chrystusa do swojego serca.
Rodzice i bliscy powinni towarzyszyć dziecku w tej niepowtarzalnej drodze zgłębiania tajemnicy sakramentu Eucharystii. Rodzice, którzy są pierwszymi katechetami swoich dzieci, ponoszą odpowiedzialność za jak najlepsze ich przygotowanie do tego sakramentu, poprzez katechezę rodzinną, katechezy parafialne dla dzieci pierwszokomunijnych. Fundamentem zawsze będzie wspólna niedzielna Msza św. która – jak poucza nas Kościół – jest źródłem i szczytem chrześcijańskiego życia. W tym roku dzieci przystąpiły do I Komunii św. w trzech grupach, oraz indywidualnie. Łącznie 99 osób.
Dziękujemy Rodzicom za miłą współpracę w przygotowaniu Uroczystości i życzymy głębokiej, duchowej radości wynikającej z powołania do towarzyszenia dzieciom na drogach wiary.