Tel: +48 42 672 45 62/Email: kancelaria@parafia.swietej-anny.pl

Parafia św. Anny
Al. Śmigłego-Rydza 24/26
93-281 Łódź

Sakrament Bierzmowania 2022

Bierzmowanie to sakrament, dzięki któremu przyjmujemy moc Ducha Świętego. To On uzdalnia nas do dawania świadectwa o Jezusie i uczy, jak się modlić. Dlatego bardzo ważne jest, aby do tego sakramentu podejść w sposób dojrzały. Duch Święty jest jak tchnienie życia – uświęca On uczniów i pomaga w rozumieniu Pisma. Poucza ich i prowadzi. Słowo „bierzmowanie” pochodzi z j. czeskiego i oznacza: utwierdzać. Bierzmowanie podobnie jak chrzest wyciska w duszy chrześcijanina duchowe znamię, czyli niezatarty charakter. Dlatego ten sakrament można przyjąć tylko raz w życiu – czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego. W tym roku do sakramentu przystąpiło 93 osoby!