Tel: +48 42 672 45 62/Email: kancelaria@parafia.swietej-anny.pl

Parafia św. Anny
Al. Śmigłego-Rydza 24/26
93-281 Łódź

Niedziela Palmowa 2023

Siedem dni przed Wielkanocą Kościół wspomina triumfalny wjazd Chrystusa do Jerozolimy. Niedziela Palmowa oznacza, że do zmartwychwstania Jezusa pozostało kilka dni, podczas których w sposób szczególny należy rozważać znaczenie męki i zmartwychwstania Bożego Syna. Na początku Mszy św. błogosławimy palmy, odczytywana jest ewangelia o cierpieniu i śmierci Chrystusa. Następnie po poświęceniu palm wierni udają się do kościoła w procesji.