Tel: +48 42 672 45 62/Email: kancelaria@parafia.swietej-anny.pl

Parafia św. Anny
Al. Śmigłego-Rydza 24/26
93-281 Łódź

Sakrament Bierzmowania 2023

14 kwietnia 2023 r., grupa młodzieży, złożona z 66 osób, przystąpiła do sakramentu Bierzmowania, którego udzielił ks. bp Ireneusz Pękalski. W swoim słowie, między innymi zwrócił uwagę na dar wolności, dający człowiekowi wybór między dobrem a złem.
Młodzieży składamy serdeczne życzenia, aby zawsze potrafiła wybierać to co jest autentyczną chrześcijańską wolnością prowadzącą ku szczęściu wiecznemu.