Tel: +48 42 672 45 62/Email: kancelaria@parafia.swietej-anny.pl

Parafia św. Anny
Al. Śmigłego-Rydza 24/26
93-281 Łódź

Misterium Męki Pańskiej


Grupa parafian 9 kwietnia 2022 r. uczestniczyła w interaktywnym widowisku rozgrywającym się na XIV wiecznym zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu, którego ruiny na czas tej niezwykłej inscenizacji stały się Jerozolimą. Razem z biblijnymi postaciami przeszli drogę do Jerozolimy witając Jezusa palmami. Wzięli udział w wydarzeniach z ostatniego tygodnia życia Jezusa, Jego Śmierci i Zmartwychwstaniu. Widowisko było pięknym wprowadzeniem w Triduum Paschalne i Świąt Wielkiej Nocy.