Tel: +48 42 672 45 62/Email: kancelaria@parafia.swietej-anny.pl

Parafia św. Anny
Al. Śmigłego-Rydza 24/26
93-281 Łódź

Żłobek – dokumentacja

Informujemy, iż z dniem 18 czerwca 2022 r. Rzymskokatolicka Parafia św. Anny w Łodzi zakończyła realizację projektu pn. „Żłobek Świętej Anny”. W projekcie 50 osób skorzystało z nowo utworzonych miejsc opieki instytucjonalnej nad dziećmi do lat 3, a przeznaczony na żłobek budynek został doposażony w niezbędne wyposażenie, pomoce i zabawki. Główne założenia projektu oraz wskaźniki zostały w pełni osiągnięte. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w realizację projektu.

Żłobek Świętej Anny

Rekrutacja rozpoczęta!
Wolne miejsca od 20 czerwca!

05 stycznia 2021 r.

         INFORMACJA DLA NOWYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU
PT. „ŻŁOBEK ŚWIĘTEJ ANNY W ŁODZI”

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” od dnia 01.01.2021 r. osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, niezarejestrowane w urzędzie pracy, przed przystąpieniem do projektu będą musiały przedstawić zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, potwierdzające status na rynku pracy.

W przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy, dokumentem potwierdzających status na rynku pracy może być tak jak dotychczas zaświadczenie z urzędu pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej.  

Wzór wniosku do ZUS oraz wzór zaświadczenia z ZUS są do pobrania na stronie internetowej
www.parafia.swietej-anny.pl

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 724 602 506 lub 697 129 977.

W przypadku niedostarczenia dokumentów pobyt dziecka w Żłobku nie będzie mógł być objęty dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej. Dzięki tym środkom pobyt dziecka w Żłobku jest bezpłatny.

03 września 2020 r.

Aneks nr 1 do Regulaminu Rekrutacji Żłobek Św. Anny

27 lipca 2020 r.

  

INFORMACJA DOT. REZYGNACJI

Drodzy Rodzice, w przypadku zamiaru rezygnacji z opieki nad Państwa dzieckiem w Żłobku Św. Anny, uprzejmie prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o tym fakcie oraz w terminie do 4 tygodni od ostatniego dnia dziecka w żłobku o dostarczenie:

– aktualnego zaświadczenia o zatrudnieniu (i/lub kopii umowy o pracę/ umowy zlecenie) lub

– zaświadczenia z Urzędu Pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej.

Wzory dokumentów do pobrania na stronie internetowej www.parafia.swietej-anny.pl

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 724 602 506 lub 697 129 977.

Opieka nad dzieckiem finansowana jest ze środków Unii Europejskiej, dlatego dokument ten jest niezbędny do celów ewidencyjnych.

20 lipca 2020 r.

  

WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW

Uprzejmie prosimy wszystkich rodziców dzieci uczęszczających do Żłobka o pilne dostarczenie to jest do dnia 24.07.2020:

– aktualnego zaświadczenia o zatrudnieniu lub

– zaświadczenia z Urzędu Pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej.

Zaświadczenie musi być ważne na pierwszy dzień pobytu dziecka w Żłobku Św. Anny (np. dziecko obecne było w żłobku po raz pierwszy 01.07.2020, zatem dokument potwierdzać musi zatrudnienie/status osoby bezrobotnej na dzień 01.07.2020).

Wzory dokumentów do pobrania na stronie internetowej www.parafia.swietej-anny.pl

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 724 602 506 lub 697 129 977.

W przypadku niedostarczenia dokumentów pobyt dziecka w Żłobku nie będzie mógł być objęty dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej. Dzięki tym środkom pobyt dziecka w Żłobku jest bezpłatny.

17 czerwca 2020 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy informację o wyniku postępowania nr 2/2020
(wyniki obejmują poszczególne części zamówienia).

Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo w postępowaniu.

14 czerwca 2020 r.

Informacja dla Rodziców

Szanowni Państwo

Od dnia 15.06.2020 r. (poniedziałek) zapraszamy do popisywania umów Rodziców, których dzieci zostały zakwalifikowane do Żłobka Świętej Anny. Uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem: 605 057 918 lub mailowy pod adresem: zlobekanny@wp.pl, w celu ustalenia konkretnego terminu i godziny spotkania.

Serdecznie zapraszamy.

5 czerwca 2020 r.

pytania i wyjaśnienia

Szanowni Państwo,

W związku z pytaniami potencjalnych oferentów, zaktualizowaliśmy załącznik do zapytania nr 2/2020 tj. Pytania i wyjaśnienia.

4 czerwca 2020 r.

pytania i wyjaśnienia

Szanowni Państwo,

W związku z pytaniami potencjalnych oferentów, zaktualizowaliśmy załącznik do zapytania nr 2/2020 tj. Pytania i wyjaśnienia do Zapytania nr 2.

3 czerwca 2020 r.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE ORAZ ZMIANA W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w związku z zapytaniem jednego z potencjalnych oferentów, zapis dotyczący min. regulacji łóżeczek/ leżaczków został usunięty. Jednocześnie prosimy wziąć pod uwagę zmiany w opisie, które dodaliśmy.

Zamawiający wprowadza zmiany w opisie przedmiotu zamówienia Część 1 Meble i wyposażenie Sali głównej  Poz. 5 – Łóżeczka/ leżaczki.
Zmieniony opis pozycji to:

Przeznaczenie: Do codziennego odpoczynku i snu niemowlęcia

Stabilna i bezpieczna konstrukcja np. stalowa, umożliwiająca układanie łóżeczek jedno na drugim (ułatwia przechowywanie)

Bezpieczne, zaokrąglane narożniki

Typ: z możliwością złożenia (np. układanie łóżeczek jedno na drugim)

Pokrowiec w komplecie – opcjonalnie

Wymiary min. 120 x 55 cm

1 czerwca 2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2

Szanowni Państwo,

Informujemy, że poniżej załączamy treść zapytania ofertowego nr 2 dotyczącego Zakup wyposażenia w meble, wyposażenie wypoczynkowe, kuchenne, sanitarne, zabawki i pomoce dydaktyczne na potrzeby Żłobka Świętej Anny – 5 części wraz z załącznikami.

Ofertę/oferty należy złożyć wraz z załącznikami w formie pisemnej   (osobiście, pocztą lub kurierem) na adres Zamawiającego:

Rzymskokatolicka Parafia Świętej Anny ul. aleja Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 24/26,

93-281 Łódź (wejście od ul. Wacława (w podwórku), domofon – nr 1) DO 09.06.2020R. DO GODZINY 12.00.

WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ OFERTĘ NA JEDNĄ, KILKA LUB WSZYSTKIE części zamówienia.

28 maja 2020 r.

Uprzejmie prosimy Rodziców, którzy przesyłali dokumenty rekrutacyjne do Żłobka Świętej  Anny w Łodzi w formie mailowej o dostarczenie oryginałów przesłanych dokumentów do Kancelarii św. Anny w Łodzi w terminie od dnia 1.06. do 12.06.2020 roku. Prosimy również osoby, które nie dostarczyły wszystkich dokumentów o złożenie oryginałów dokumentów uzupełniających w ww. wymienionym terminie w Kancelarii Parafii św. Anny, al. marsz. Śmigłego Rydza 24/26 (wejście do Kancelarii przez furtkę od al. marsz. Śmigłego Rydza).

Informujemy także, iż nie złożenie dokumentów w podanym terminie, skutkować może skreśleniem dziecka z listy dzieci przyjętych do Żłobka.

20 maja 2020 r.

INFORMUJEMY, ŻE OD DNIA 01 LIPCA 2020 R. PLANUJEMY OTWARCIE ŻŁOBKA ŚWIĘTEJ ANNY.

REKRUTACJA DZIECI DO PLACÓWKI ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA. PLANOWANY TERMIN PODPISYWANIA UMÓW Z RODZICAMI, KTÓRYCH DZIECI ZOSTAŁY ZAKWALIFIKOWANE DO PLACÓWKI TO 15-19.06.2020 R.

JEDNAKŻE NA BIEŻĄCO PRZYJMOWAĆ BĘDZIEMY DOKUMENTY RODZICÓW CHCĄCYCH ZGŁOSIĆ DZIECI DO ŻŁOBKA. OSOBY TE ZOSTANĄ UMIESZCZONE NA LIŚCIE REZERWOWEJ. W PRZYPADKU POJAWIENIA SIĘ MOŻLIWOŚCI ZAKWALIFIKOWANIA DZIECI DO PLACÓWKI, OSOBY UMIESZCZONE NA LIŚCIE REZERWOWEJ I SPEŁNIAJĄCE WYMAGANIA UJĘTE W DOKUMENTACJI REKRUTACYJNEJ, ZOSTANĄ POINFORMOWANE O TYM FAKCIE I ZAPROSZONE DO PODPISANIA UMOWY Z RZYMSKOKATOLICKĄ PARAFIĄ ŚWIĘTEJ ANNY.

INFORMUJEMY RÓWNIEŻ, ŻE ŻŁOBEK DOSTOSOWANY JEST DO POTRZEB DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ICH ZGŁASZANIA.

19 maja 2020 r.

Z PRZYJENOŚCIĄ INFORMUJEMY, ŻE REKRUTACJA DO ŻŁOBKA ŚWIĘTEJ ANNY ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA.  LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH ORAZ LISTA REZERWOWA ZOSTANĄ UDOSTĘPNIONE W DNIU  20.05.2020 R. OD GODZ. 14.00 W KANCELARII PARAFIALNEJ (WEJŚCIE PRZEZ FURTKĘ OD STRONY AL. MARSZ. ŚMIGŁEGO RYDZA)

25 kwietnia 2020 r.

UWAGA – PRZEDŁUŻAMY TERMIN ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI DO ŻŁOBKA

Uprzejmie informujemy, iż w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz ograniczone możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym,

termin zakończenia rekrutacji został przesunięty do 15.05.2020r.

Dyżury związane z procesem rekrutacyjnym wstrzymane są do odwołania.

ZACHĘCAMY DO PRZESYŁANIA DOKUMENTÓW W FORMIE MAILOWEJ
(
kancelaria@parafia.swietej-anny.pl).
W przypadku braków w dokumentacji, poprosimy Państwa o dostarczenie dokumentów pocztą tradycyjną lub osobiście w czasie, który umożliwi nam bezpieczny kontakt.

25 kwietnia 2020 r.

Uprzejmie informujemy, iż w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, planowany termin otwarcia Żłobka Świętej Anny
został przesunięty na dzień 1 czerwca br.

Jednocześnie informujemy, iż termin ten może ulec zmianie, o czym Państwa poinformujemy za pośrednictwem strony internetowej.

25 marca 2020 r.

Zakończenie postępowania ofertowego 1/2020

Informujemy, iż postępowania ofertowe 1/2020 zostało zakończone. Najkorzystniejszą ofertę w oparciu o zawarte w zapytaniu ofertowym nr 1/2020 kryteria rozstrzygające złożyła firma USŁUGI STOLARSKO-BUDOWLANE Marcin Duda, ul. Piesza 2/1, 93-328 Łódź.

18 marca 2020 r.

Uwaga ważna informacja dotycząca rekrutacji !!!

Uprzejmie informujemy, iż w związku z chęcią zapewnienia nam i Państwu bezpieczeństwa, ograniczamy do minimum kontakt personelu przyszłego Żłobka Świętej Anny z rodzicami i innymi osobami zaangażowanymi w przedsięwzięcie.

Dyżury związane z procesem rekrutacyjnym wstrzymujemy do odwołania.

Jednak  ZACHĘCAMY DO PRZESYŁANIA DOKUMENTÓW W FORMIE MAILOWEJ
(kancelaria@parafia.swietej-anny.pl). W przypadku braków w dokumentacji, poprosimy Państwa o dostarczenie dokumentów pocztą tradycyjną lub osobiście w czasie, który umożliwi nam bezpieczny kontakt.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2020

13 marca 2020 r.

  1. ZAPYTANIE 1/2020 – MEBLE
  2. Załącznik 1 – FORMULARZ OFERTOWY
  3. Załącznik 2 – OŚWIADCZENIE
  4. Załącznik 3 – PROJEKT UMOWY
  5. Załącznik 4 – Opis przedmiotu zamówienia
  6. Załącznik 5 – Rysunki poglądowe
Z przyjemnością informujemy, że z dniem 01.03.2020r. Rzymskokatolicka Parafia Świętej Anny w Łodzi rozpoczęła realizację projektu pn. „Żłobek Świętej Anny”.  
Celem projektu jest stworzenie warunków do powrotu na rynek pracy i znalezienia zatrudnienia 50 os.(50K/0M) sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 w okresie 01.03.2020-28.02.2022r. W projekcie 50 osób skorzysta z nowo utworzonych miejsc opieki instytucjonalnej na terenie Łodzi (Parafii Św. Anny) dzięki dostępowi do opieki nad dziećmi do lat 3 dla 50 dzieci w wieku do 3 lat, a przeznaczony na żłobek budynek zostanie doposażony w niezbędne wyposażenie, pomoce i zabawki.  
Dzięki projektowi min. 45 osób (45K/0M) powróci na rynek pracy po przerwie związanej z rodzicielstwem, a 5 osób (5K/0M) znajdzie pracę lub będzie jej poszukiwać po zakończeniu projektu.  
Główne wskaźniki osiągnięte w ramach projektu to: liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie 50 (50K/0M) liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3-50 liczba wyposażonych pomieszczeń do potrzeb opieki nad dziećmi w wieku do lat 3-13  
W ramach projektu realizowane będą zadania:
1. wyposażenie Żłobka św. Anny w meble, wyposażenie wypoczynkowe, kuchenne, sanitarne, zabawki i pomoce dydaktyczne
2. Realizacja opieki nad 50 dzieci
3. Realizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych w Żłobku Św. Anny dla 50 dzieci.

W związku z powyższym od dziś tj. od 06 marca br. ruszamy z rekrutacją dzieci do Żłobka Świętej Anny. Dokumenty przyjmujemy do 31 marca br., codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 12.00
w KANCELARII PARAFIALNEJ (wejście do Al. Śmigłego Rydza).
Informacje pod nr. telefonu: 605 057 918  
Projekt „ŻŁOBEK ŚWIĘTEJ ANNY”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego RPLD.10.01.00-10-B026/19  
Poniżej zamieszczamy dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Deklaracja

Regulamin rekrutacji żłobka Świętej Anny

Zaświadczenie o zatrudnieniu

Kwestionariusz rekrutacyjny

Karta dziecka

Zaświadczenie o przebywaniu na urlopie

Wzór Umowy

Zaświadczenie o powrocie do pracy