Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player
Żłobek Świętej Anny

 

NIEDZIELE:

 (wrzesień-czerwiec)

6:30, 08:00, 09:30, 11:00, 

12:15 (suma),  13:30, 18:00

(lipiec-sierpień)

06:30, 08:00, 09:30, 11:00

12:15 (suma), 19:00

w kaplicy ul. Wacława 4:

 (wrzesień-czerwiec)

07:30 (trzecia niedziela m-ca)

11.00, 12:30 (dla dzieci)

(lipiec-sierpień)

Nie są odprawiane Msze św. w kaplicy

 DNI POWSZEDNIE:

(wrzesień-czerwiec)

07:00, 07:30, 17:30, 18:00

(lipiec-sierpień)

07:00, 07:30, 18:00

 

NABOŻEŃSTWA 

 

Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę o godz. 17.30:

adoracyjne (pierwsza niedziela miesiąca)

różańcowe (druga niedziela miesiąca)

do Miłosierdzia Bożego (trzecia niedziela miesiąca)

 do świętej Anny (czwarta niedziela miesiąca)

do świętego Jana Pawła II (piąta niedziela miesiąca) połączczone

                z uczczeniem relikwii 

 majowe i czerwcowe- dni powszednie po Mszy św. wieczornej

niedziele i środy: godz. 17.30


październikowe- dni powszednie po Mszy św. wieczornej

niedziele i środy: godz. 17.15

 

 
Żłobek Świętej Anny28 maja 2020 r.

Uprzejmie prosimy Rodziców, którzy przesyłali dokumenty rekrutacyjne do Żłobka Świętej  Anny w Łodzi w formie mailowej o dostarczenie oryginałów przesłanych dokumentów do Kancelarii św. Anny w Łodzi w terminie od dnia 1.06. do 12.06.2020 roku. Prosimy również osoby, które nie dostarczyły wszystkich dokumentów o złożenie oryginałów dokumentów uzupełniających w ww. wymienionym terminie w Kancelarii Parafii św. Anny, al. marsz. Śmigłego Rydza 24/26 (wejście do Kancelarii przez furtkę od al. marsz. Śmigłego Rydza).

Informujemy także, iż nie złożenie dokumentów w podanym terminie, skutkować może skreśleniem dziecka z listy dzieci przyjętych do Żłobka.


20 maja 2020 r.

INFORMUJEMY, ŻE OD DNIA 01 LIPCA 2020 R. PLANUJEMY OTWARCIE ŻŁOBKA ŚWIĘTEJ ANNY.

REKRUTACJA DZIECI DO PLACÓWKI ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA. PLANOWANY TERMIN PODPISYWANIA UMÓW Z RODZICAMI, KTÓRYCH DZIECI ZOSTAŁY ZAKWALIFIKOWANE DO PLACÓWKI TO 15-19.06.2020 R.


JEDNAKŻE NA BIEŻĄCO PRZYJMOWAĆ BĘDZIEMY DOKUMENTY RODZICÓW CHCĄCYCH ZGŁOSIĆ DZIECI DO ŻŁOBKA. OSOBY TE ZOSTANĄ UMIESZCZONE NA LIŚCIE REZERWOWEJ. W PRZYPADKU POJAWIENIA SIĘ MOŻLIWOŚCI ZAKWALIFIKOWANIA DZIECI DO PLACÓWKI, OSOBY UMIESZCZONE NA LIŚCIE REZERWOWEJ I SPEŁNIAJĄCE WYMAGANIA UJĘTE W DOKUMENTACJI REKRUTACYJNEJ, ZOSTANĄ POINFORMOWANE O TYM FAKCIE I ZAPROSZONE DO PODPISANIA UMOWY Z RZYMSKOKATOLICKĄ PARAFIĄ ŚWIĘTEJ ANNY.


INFORMUJEMY RÓWNIEŻ, ŻE ŻŁOBEK DOSTOSOWANY JEST DO POTRZEB DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ICH ZGŁASZANIA.


19 maja 2020 r.

Z PRZYJENOŚCIĄ INFORMUJEMY, ŻE REKRUTACJA DO ŻŁOBKA ŚWIĘTEJ ANNY ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA.  LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH ORAZ LISTA REZERWOWA ZOSTANĄ UDOSTEPNIONE W DNIU  20.05.2020 R. OD GODZ. 14.00 W KANCELARII PARAFIALNEJ (WEJŚCIE PRZEZ FURTKĘ OD STRONY AL. MARSZ. ŚMIGŁEGO RYDZA)


25 kwietnia 2020 r.

UWAGA – PRZEDŁUŻAMY TERMIN ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI DO ŻŁOBKA

Uprzejmie informujemy, iż w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz ograniczone możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym,

termin zakończenia rekrutacji został przesunięty do 15.05.2020r.

Dyżury związane z procesem rekrutacyjnym wstrzymane są do odwołania.

ZACHĘCAMY DO PRZESYŁANIA DOKUMENTÓW W FORMIE MAILOWEJ
(
kancelaria@parafia.swietej-anny.pl).
W przypadku braków w dokumentacji, poprosimy Państwa o dostarczenie dokumentów pocztą tradycyjną lub osobiście w czasie, który umożliwi nam bezpieczny kontakt.


25 kwietnia 2020 r.

Uprzejmie informujemy, iż w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, planowany termin otwarcia Żłobka Świętej Anny
został przesunięty na dzień 1 czerwca br.

Jednocześnie informujemy, iż termin ten może ulec zmianie, o czym Państwa poinformujemy za pośrednictwemstrony internetowej.


25 marca 2020 r.

Zakończenie postępowania ofertowego 1/2020

Informujemy, iż postępowania ofertowe 1/2020 zostało zakończone. Najkorzystniejszą ofertę w oparciu o zawarte w zapytaniu ofertowym nr 1/2020 kryteria rozstrzygające złożyła firma USŁUGI STOLARSKO-BUDOWLANE Marcin Duda, ul. Piesza 2/1, 93-328 Łódź.18 marca 2020 r.

Uwaga ważna informacja dotycząca rekrutacji !!!

 

Uprzejmie informujemy, iż w związku z chęcią zapewnienia nam i Państwu bezpieczeństwa, ograniczamy do minimum kontakt personelu przyszłego Żłobka Świętej Anny z rodzicami i innymi osobami zaangażowanymi w przedsięwzięcie.

 

Dyżury związane z procesem rekrutacyjnym wstrzymujemy do odwołania.

 

Jednak  ZACHĘCAMY DO PRZESYŁANIA DOKUMENTÓW W FORMIE MAILOWEJ
(kancelaria@parafia.swietej-anny.pl). W przypadku braków w dokumentacji, poprosimy Państwa o dostarczenie dokumentów pocztą tradycyjną lub osobiście w czasie, który umożliwi nam bezpieczny kontakt.

Z przyjemnością informujemy, że z dniem 01.03.2020r. Rzymskokatolicka Parafia Świętej Anny w Łodzi rozpoczęła realizację projektu pn. „Żłobek Świętej Anny”.

 

Celem projektu jest stworzenie warunków do powrotu na rynek pracy i znalezienia zatrudnienia 50 os.(50K/0M) sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 w okresie 01.03.2020-28.02.2022r. W projekcie 50 osób skorzysta z nowo utworzonych miejsc opieki instytucjonalnej na terenie Łodzi (Parafii Św. Anny) dzięki dostępowi do opieki nad dziećmi do lat 3 dla 50 dzieci w wieku do 3 lat, a przeznaczony na żłobek budynek zostanie doposażony w niezbędne wyposażenie, pomoce i zabawki.

 

Dzięki projektowi min. 45 osób (45K/0M) powróci na rynek pracy po przerwie związanej z rodzicielstwem, a 5 osób (5K/0M) znajdzie pracę lub będzie jej poszukiwać po zakończeniu projektu.

 

Główne wskaźniki osiągnięte w ramach projektu to:

 • liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie 50 (50K/0M)
 • liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3-50
 • liczba wyposażonych pomieszczeń do potrzeb opieki nad dziećmi w wieku do lat 3-13

 

W ramach projektu realizowane będą zadania:

 1. wyposażenie Żłobka św. Anny w meble, wyposażenie wypoczynkowe, kuchenne, sanitarne, zabawki i pomoce dydaktyczne
 2. Realizacja opieki nad 50 dzieci
 3. Realizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych w Żłobku Św. Anny dla 50 dzieci.

 

 

W związku z powyższym od dziś tj. od 06 marca br. ruszamy z rekrutacją dzieci do Żłobka Świętej Anny.

Dokumenty przyjmujemy do 31 marca br., codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 12.00
w KANCELARII PARAFIALNEJ (wejście do Al. Śmigłego Rydza).

Informacje pod nr. telefonu: 605 057 918

 

Projekt „ŻŁOBEK ŚWIĘTEJ ANNY”

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 1. RPLD.10.01.00-10-B026/19

 

Poniżej zamieszczamy dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

 1. Deklaracja
 2. Regulamin rekrutacji żłobka Świętej Anny
 3. Zaświadczenie o zatrudnieniu
 4. Kwestionariusz rekrutacyjny
 5. Karta dziecka
 6. Zaświadczenie o przebywaniu na urlopie
 7. Wzór Umowy
 8. Zaświadczenie o powrocie do pracy

Tygodnik Niedziela Go??? NiedizelnyMa??y Go??? Niedzielny Stolica Apostolska Archidiecezja ?ódzka Idziemy   Deon Wiara Liturgia Opoka Duchowy

 

 

 

 

 

 


Copyright by GekoNET