Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player

 

NIEDZIELE:

 (wrzesień-czerwiec)

6:30, 08:00, 09:30, 11:00, 

12:15 (suma),  13:30, 18:00

(lipiec-sierpień)

06:30, 08:00, 09:30, 11:00

12:15 (suma), 19:00

w kaplicy ul. Wacława 4:

 (wrzesień-czerwiec)

07:30 (trzecia niedziela m-ca)

11.00, 12:30 (dla dzieci)

(lipiec-sierpień)

Nie są odprawiane Msze św.w kaplicy

 DNI POWSZEDNIE:

(wrzesień-czerwiec)

07:00, 07:30, 17:30, 18:00

(lipiec-sierpień)

07:00, 07:30, 18:00

 

NABOŻEŃSTWA 

 

Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę o godz. 17.30:

adoracyjne (pierwsza niedziela miesiąca)

różańcowe (druga niedziela miesiąca)

do Miłosierdzia Bożego (trzecia niedziela miesiąca)

 do świętej Anny (czwarta niedziela miesiąca)

do świętego Jana Pawła II (piąta niedziela miesiąca) połączone

                z uczczeniem relikwii 

 majowe i czerwcowe- dni powszednie po Mszy św. wieczornej

niedziele i środy: godz. 17.30


październikowe- dni powszednie po Mszy św. wieczornej

niedziele i środy: godz. 17.15

 

 


Wspólnoty:

 

Koło Przyjaciół Radia Maryja  przy parafii św. Anny powstało w marcu 1997 r. Liczy ono 20 członków i ok. 100 sympatyków uczestniczących w comiesięcznych Mszach Świętych. Powstało w odpowiedzi na wezwanie błogosławionego Ojca  Świętego Jana Pawła II, który prosił o zaangażowanie wszystkich sił kościelnych w dzieło nowej ewangelizacji. Ojciec  Święty widział i doceniał szczególną rolę środków społecznego przekazu, jako niezwykle cennego narzędzia ewangelizacji w naszych czasach. Błogosławił Radiu Maryja i mówił, że cenny wkład Radia Maryja w dzieło nowej ewangelizacji buduje rodzinę "Bogiem silną", wychowuje społeczeństwo a zwłaszcza nowe pokolenie do "cywilizacji miłości". Radio Maryja kierowane przez Ojca Dyrektora Tadeusza Rydzyka pomaga nam poznawać, coraz bardziej kochać i naśladować Pana Jezusa, dlatego staramy się odpowiadać modlitwą, czynem i dobrym słowem na natchnienia Ducha Świętego przekazywane nam przez to wspaniałe Dzieło.

 

NASZE DZIAŁANIA:

 

Modlitwa:

 

 

Msza Święta w każdy trzeci czwartek miesiąca o godz.18.00 w intencji Ojca Świętego, Ojczyzny, Radia Maryja i Telewizji Trwam. Modlimy się za kapłanów i włączamy w Krucjatę Różańcową za Ojczyznę. Wspomagamy również te dzieła indywidualnie modlitwą, ofiarowanym cierpieniem i darem serca.

Apostolat słowa:

Promujemy książki pisane przez Rodzinę Radia Maryja, np. „Świadectwa różańcowe” oraz „Świat Manipulacji- ks. bp. Adama Lepy, czasopisma, np. „W naszej Rodzinie” i "Nasz dziennik" a także rozdajemy materiały informacyjne o Radiu Maryja.

Ojczyzna:

Przygotowujemy i wystawiamy programy patriotyczno-religijne z okazji Świąt Narodowych wspólnie z Akcją Katolicką, oazą rodzin i młodzieżą naszej parafii, pod kierownictwem księży.

Parafia:

Włączamy się w akcje charytatywne, organizowane przez oddział Akcji Katolickiej. Pomagamy w organizowaniu Dnia Chorych w Parafii, organizujemy pielgrzymki oraz angażujemy się w bieżące sprawy naszej parafii.

Osoba odpowiedzialna z K.P.R.M- Sabina Kociak.

 

********************************************************************************************* 

 

Rycerstwo Świętego Michała Archanioła w parafii Św. Anny w Łodzi działa od 2003 roku.

Wspólnota modlitewna Rycerstwo Św. Michała Archanioła, obecnie liczy 9 Rycerzy i 5 Czcicieli.

Charyzmatem Rycerstwa jest walka ze złem i szatanem. Celem Rycerstwa jest odpędzanie złych duchów od nas i innych oraz wynagrodzenie Bogu za grzechy ludzkości i wypraszanie grzesznikom nawrócenia. Zadaniem Rycerzy jest trwanie w stanie łaski uświęcającej, częste i pełne uczestnictwo w Eucharystii, codzienna modlitwa, w piątki post o chlebie i wodzie.  Posługujemy modlitwą wstawienniczą. Spotkania Zastępu odbywają się w duchu uwielbienia i oddawania Chwały Bogu. Śpiewamy pieśni i rozważamy Słowo Boże. Rycerze Św. Michała Archanioła przybliżają tematykę dotyczącą Pana Boga i Aniołów  przez rozpowszechnianie czasopisma ,,Któż jak Bóg''.

Raz w roku Zastęp uczestniczy w Rekolekcjach Anielskich, które odbywają się w Górkach koło Warszawy lub w Miejscu Piastowym.

Zapraszamy wszystkich wiernych, którzy chcą się modlić z Chórami Aniołów i tych, którzy mają talent muzyczny, chcemy jak najpiękniej wyśpiewać Chwałę Bogu. Spotkanie rozpoczynamy udziałem we Mszy Świętej w każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca o godz.18.00

 

Rycerskim pozdrowieniem Któż jak Bóg  serdecznie  zapraszamy

Rycerze Św. Michała Archanioła.

 

 

*************************************************************************

 

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym Maranatha przy parafii

św. Anny w Łodzi

 

Jako wspólnota Odnowy w Duchu Świętym spotykamy się od 5 października 2010 roku (święto patronki Łodzi św. Faustyny).


Obecnie wspólnota nasza liczy ponad 20 osób. Spotykamy się w każdą środę w salce parafialnej. Przyjęliśmy nazwę MARANATHA. Naszym duszpasterzem jest ks. Stanisław.

Na spotkaniach wielbimy Boga modlitwą i śpiewem, rozważamy Słowo Boże. Pragniemy wzrastać w wierze, by móc pełnić wolę Bożą.


We wspólnocie wykonujemy różne posługi: m.in. w dwóch domach dziecka, modlimy się za dzieci, a raz w tygodniu spotykamy się z nimi. Poza tym niesiemy pomoc osobom chorym i samotnym, modlimy się za kapłanów i całą naszą parafię oraz za miasto.            


Zapraszamy – przyjdź, zobacz, jak może zmienić się Twoje życie.

 

 Zaproszenie

 

Tygodnik Niedziela Gość NiedizelnyMały Gość Niedzielny Stolica Apostolska Archidiecezja Łódzka Idziemy   Deon Wiara Liturgia Opoka Duchowy

 

 

 

 

 

 


Copyright by GekoNET