Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player
Żłobek Świętej Anny

 

NIEDZIELE:

 (wrzesień-czerwiec)

6:30, 08:00, 09:30, 11:00, 

12:15 (suma),  13:30, 18:00

(lipiec-sierpień)

06:30, 08:00, 09:30, 11:00

12:15 (suma), 19:00

w kaplicy ul. Wacława 4:

 (wrzesień-czerwiec)

07:30 (trzecia niedziela m-ca)

11.00, 12:30 (dla dzieci)

(lipiec-sierpień)

Nie są odprawiane Msze św. w kaplicy

 DNI POWSZEDNIE:

(wrzesień-czerwiec)

07:00, 07:30, 17:30, 18:00

(lipiec-sierpień)

07:00, 07:30, 18:00

 

NABOŻEŃSTWA 

 

Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę o godz. 17.30:

adoracyjne (pierwsza niedziela miesiąca)

różańcowe (druga niedziela miesiąca)

do Miłosierdzia Bożego (trzecia niedziela miesiąca)

 do świętej Anny (czwarta niedziela miesiąca)

do świętego Jana Pawła II (piąta niedziela miesiąca) połączczone

                z uczczeniem relikwii 

 majowe i czerwcowe- dni powszednie po Mszy św. wieczornej

niedziele i środy: godz. 17.30


październikowe- dni powszednie po Mszy św. wieczornej

niedziele i środy: godz. 17.15

 

 


Rozkład kolędy – 20.01 - 25.01.2020 r.

 

20.01.2020r.(poniedziałek): ul. Grota Roweckiego 14, 16, 18 i 20, oraz ul. Gołębia 1/3, 5, 8 i 10

 

21.01.20r. (wtorek): ul. Gołębia 2, 4 i 6, oraz ul.

Wilcza 8, 9 i 11

 

22.01.20r. (środa): ul. Wilcza 1, 2, 3, 5, 6, 10 i 12

 

23.01.20r (czwartek): ul. Tymienieckiego 58, ul. Śmigłego Rydza 3, 5 i 7, oraz ul. Rawska 3, 5 i 7

 

24.01.20r. (piątek): ul. Przędzalniana 92/94, ul. Rawska 6, 10 i 12, ul. Łowicka 10B, oraz ul. Łęczycka 22/22, 22A, 22B i 22C

 

25.01.20r. (sobota): ul. Łęczycka 1/3, 4/6/8, i 5/7, ul. Senatorska 72, ul. Milionowa 41/49, ul. Przędzalniana 77, ul. Śmigłego Rydza 28, oraz ul. Wacława – stare budownictwo i domy oprócz numerów 44 i 48

 

Wizyta rozpoczyna się od poniedziałku do piątku o godz. 15.30, natomiast w sobotę o godz. 10.00. W soboty kancelaria parafialna - nieczynna.

 

 19 Stycznia 2020
Ogłoszenia parafialne 12.01.2020 r.

 

 1. 17 stycznia przypada Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim.
 2. Od 18 stycznia rozpoczną się dni modlitw o jedność chrześcijan, pod hasłem: „Życzliwymi bądźmy”. Program obchodów tych dni  wywieszony jest w gablocie.
 3. W przyszłą niedzielę na Mszy Św. o godz. 7.30 w kaplicy, odbędzie się wymiana tajemnic różańca, oraz spotkanie opłatkowe.
 4. W czwartek Msza Św. w intencji Ojca Świętego, Ojczyzny, Telewizji Trwam i Radia Maryja.
 5. W kawiarni można nabyć prasę i ciasto, oraz kalendarze na obecny rok.
 6. Ofiary na potrzeby Kościoła: 1x400, 3x200, 1x150, 7x100 zł.
 7. Rozkład kolędy – 13.01-18.01.2020 r.

  13.01.2020r.(poniedziałek): ul. Morcinka 1a, 2, 4 i 9.

  14.01.20r. (wtorek): ul. Morcinka 6 i 8/10.

  15.01.20r.(środa): ul Morcinka 11, 12, 13, 14 i 16 i ul. Grota Roweckiego 9, 11 i 15.

  16.01.2020 r (czwartek): ul. Grota Roweckiego 13, 17, 19, 21, 22, 24, 26 i 28.

  17.01.2020 r. (piątek): ul. Grota Roweckiego 8, 10 i 12, oraz Tyrmanda 6, 8 i 10.

  18.01.2020 r. (sobota): ul. Przybyszewskiego  od ul. Tatrzańskiej do ul. Niciarnianej – stare budownictwo i domy - obie strony i od godz. 13.oo ul. Przybyszewskiego 231 (Moderna); ul. Zawodowa i Zapadła; ul. Skierniewicka – od ul. Śmigłego Rydza do ul. Tatrzańskiej i ul Tatrzańska  - stare budownictwo i domy; ul. Częstochowska – od ul. Śmigłego Rydza do Carrefoura – stare budownictwo i domy (bez numeru 63), ul Chełmska, i ul. Nieszawska; oraz ul. Milionowa – od ul. Śmigłego Rydza do Carrefoura i ul. Do Folwarku.  

  Wizyta rozpoczyna się od poniedziałku do piątku o godz. 15.3o, natomiast w sobotę o godz. 1o.oo. W soboty kancelaria parafialna - nieczynna.

 8. W ostatnim czasie odeszli do wieczności śp.: Anna Perlińska, Stanisław Brzózka, Genowefa Hetych, Mirosława Nowakowska, Adam Sadowski, Andrzej Łuczak.


11 Stycznia 2020
Ogłoszenia duszpasterskie 05.01.2020 r.

  

 1. Jutro Uroczystość Trzech Króli, Msze Święte będą sprawowane jak w każdą niedzielę – również w kaplicy.

 2. W dniu jutrzejszym będą rozprowadzane kreda i kadzidło. Ofiary składane przy tej okazji będą przeznaczone na cele ewangelizacyjne przy naszej parafii.

 3. Z okazji jutrzejszej uroczystości, zapraszamy dzieci do przebrania się za Mędrców w czasie Mszy Św. O godz. 11. W kaplicy. Za najładniejsze przebranie będą słodkie nagrody.

 4. We wtorek 7 stycznia o godz. 18.45 odbędzie się na plebani spotkanie rodziców dzieci I-wszo komunijnych. (w tym czasie dla dzieci będą zorganizowane osobne zajęcia).

 5. W kawiarni można nabyć prasę i ciasto.

 6. Ofiary na potrzeby Kościoła: 1x400, 3x200, 7x100, 8x50.

 7. Rozkład kolędy – 06.01-11.01.2020 r.

  07.01.20r. (wtorek): ul. Tatrzańska 37/41, 43/45 i 47/49

  08.01.20r.(środa): ul Tatrzańska 51/53, 55/57, 58/60 i 66/68

  09.01.20r(czwartek): ul. Tatrzańska 50/52, 54/56, 62/64, 70/72 i 74/76, oraz ul. Wacława 53

  10.01.20r. (piątek): ul. Brzechwy 7 i 9, oraz ul. Wacława 38/40

  11.01.20 r. (sobota): ul. Skierniewicka – od Przędzalnianej do Śmigłego Rydza - stare budownictwo, ul. Łowicka stare budownictwo (oprócz Łowicka 10b); ul. Częstochowska od Przędzalnianej do Śmigłego Rydza – stare budownictwo, oraz Częstochowska 2A; ul. Łęczycka – stare budownictwo i domy (oprócz 4/6/8), ul Ozorkowska – stare budownictwo i domy, ul. Zbaraska i Podgórna; ul Przybyszewskiego od Tatrzańskiej do Łęczyckiej – stare budownictwo - obie strony, oraz Przybyszewskiego 84 i 111

  Wizyta rozpoczyna się od poniedziałku do piątku o godz. 15.3o, natomiast w sobotę o godz. 1o.oo. W soboty kancelaria parafialna - nieczynna.

  8. W ostatnim czasie odeszli do wieczności śp.: Genowefa Cywińska, Andrzej Dąbecki, Wiesław Lisiuk, Helena Bieniecka, Maria Tadej, Józef Kucharski.

 
05 Stycznia 2020

 

Og??oszenia duszpasterskie 29.12.2019 r.

 

1. We wtorek prze??ywa? b?dziemy zako??czenie roku 2019. O godz. 17.3o nabo??e??stwo dzi?kczynne a po nim o godz. 18.oo Msza ??w.


2. W ??rod? – Nowy Rok – Uroczysto??? ??wi?tej Bo??ej Rodszicielki Maryi. Msze ??w. w ko??ciele jak w ka??d? niedziel?, nie ma mszy sw. w kaplicy.


3. W tym tygodniu przypadaj? I czwartek, pi?tek i sobota miesi?ca. W pi?tek Msza ??w. o NSPJ o 6.3o, a w sobot? o NSNMP równie?? o 6.3o.


4. Przypominamy, ??e do ko??ca kol?dy, w dni powszednie nie b?dzie po po??udniu Mszy ??w. o godz. 17.3o, tylko Msza ??w. o godz. 18.oo. Tak??e do ko??ca trwania kol?dy kancelaria parafialna w soboty b?dzie nieczynna.


5. Rozk??ad kol?dy – 30.12.2019-04.01.2020r.:

 

30.12.2019 r. (poniedzia??ek): al. ??mig??ego Rydza 30 i Tatrza??ska 23/25.

 

02.01.2020 r. (czwartek): al. ??mig??ego Rydza 36 i 40.

 

03.01.2020 r. (pi?tek): al. ??mig??ego Rydza 32 oraz Tatrza??ska 31/35 i 46/48.

 

04.01.2020 r. (sobota): ul. Prz?dzalniana od Fabrycznej do Przybyszewskiego stare budownictwo obie strony, oraz Ksi???y M??yn i Folwark.

 

Wizyta rozpoczyna si? od poniedzia??ku do pi?tku o godz. 15.3o, natomiast w sobot? o godz. 1o.oo. W soboty kancelaria parafialna - nieczynna.

 

6. Prasa w kawiarni….


7. Z??o??ono bezimienne ofiary: 1x500, 7x100zl i 9x50zl. Bóg zap??a?.


8. W ostatnim tygodniu odesz??y do wieczno??ci: ??p. Marta Supera – Clapi??ska, l. 44, i ??p. Bogus??awa Brucka, l.64. Wieczny odpoczynek…

 28 Grudnia 2019


Og??oszenia duszpasterskie 22.12.2019r.

 

1. We wtorek prze??ywa? b?dziemy wigili? Bo??ego Narodzenia. Msze ??w. w naszej parafii tylko rano o godz. 6,3o – ostatnie Roraty i o godz. 7.3o. We wtorek kancelaria parafialna nieczynna.

2. W ??rod? – Uroczysto??? Bo??ego Narodzenia. Na Pasterk? zapraszamy na godz. 24.oo(00.oo). Nast?pne Msze ??w od godz. 8.oo tak jak w ka??d? niedziel?. Nie ma Mszy ??w. o godz. 6.3o!

3. W czwartek w ??wi?to ??w. Szczepana Msze ??w. jak w ka??d? niedziel?, natomiast nie ma Mszy ??w. w kaplicy.

4. Od 27 grudnia do ko??ca kol?dy, nie b?dzie po po??udniu Mszy ??w. o godz. 17.3o, tylko Msza ??w. o godz. 18.oo. Tak??e do ko??ca trwania kol?dy kancelaria parafialna w soboty b?dzie nieczynna. Wizyt? duszpastersk? – kol?d? rozpoczniemy w tym roku w poniedzia??ek 30 stycznia.

5. Prasa i ciasto w kawiarni…. S? te?? do nabycia op??atki na stol wigilijny, a tak??e miko??aje z czekolady. Dochód przeznaczony jest na ??wietlic? ??rodowiskow? i pomoc potrzebuj?cym rodzinom.

6. Z??o??ono bezimienne ofiary: 1x300zl, 2x200zl, 7x100zl i 8x50zl. Bóg zap??a?.

 

 21 Grudnia 2019

Tygodnik Niedziela Go??? NiedizelnyMa??y Go??? Niedzielny Stolica Apostolska Archidiecezja ?ódzka Idziemy   Deon Wiara Liturgia Opoka Duchowy

 

 

 

 

 

 


Copyright by GekoNET